Factcheck

Factcheck: LDL-cholesterol, hoe lager hoe beter?

Fact?  Advertenties voor ezetimib (Ezetrol®) geven aan dat extra verlaging van het LDL-cholesterol (LDL-c) extra reductie geeft van het risico op cardiovasculaire eindpunten. Leidt verlaging van het LDL altijd tot minder cardiovasculaire aandoeningen en sterfte? En geldt dit voor alle LDL-verlagende middelen, zoals de nieuwe proprotein ...

Factcheck: Statine-intolerantie komt minder voor dan gedacht

Fact? Veel patiënten die statines gebruiken klagen over spierklachten. Het internet staat vol verhalen van patiënten. Het aantal mensen met spierklachten bij statines ligt in de literatuur tussen 15 procent tot 25 procent (El-Salam 2011, Cohen, 2012). Komt dit echt zo vaak voor?   Check Niet waar. Volgens de beoordeling v...

Meer factchecks