Nieuws

Abnormaal vaginaal bloedverlies bij apixaban en warfarine

Artsen moeten vrouwen met anticoagulantia actief informeren over het mogelijk optreden van abnormaal vaginaal bloedverlies.

Omzetting inhalatiemiddelen vereist begeleiding

Het CBG roept zorgverleners op patiënten zorgvuldig te begeleiden wanneer zij inhalatiemiddelen substitueren.

Evolocumab effectief bij hoog-risicopatiënten

Evolocumab verlaagt de kans op cardiovasculaire eindpunten bij patiënten met hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis, maar heeft geen effect op cardio-vasculaire sterfte.

Meer nieuwsberichten