Nieuws - Langwerkende bèta-agonisten (LABA)

LABA/ICS populair als startmedicatie, LABA/LAMA niet

Huisartsen schrijven relatief vaak een combinatiepreparaat LABA/ICS voor als startmedicatie bij astma of COPD. 

LABA en LAMA cardiovasculair even veilig

Cardiovasculaire gebeurtenissen zoals hartinfarct en beroerte komen bij LABA's en LAMA's even vaak voor.

Meer nieuwsberichten