Nieuws - SGLT-2-remmers

Verhoogd risico op amputaties bij SGLT-2-remmer canagliflozine

De commissie voor farmacovigilantie van het EMA adviseert het risico op amputaties van onderste ledematen (vooral tenen) op te nemen in de productinformatie van SGLT-2-remmers.

Empagliflozine en het risico op beroerte

Imprialos et al. beschrijven mogelijke verklaringen voor het (niet-significant) verhoogde risico op beroerte bij empagliflozine.

Meer nieuwsberichten