Medicijngroepen

PCSK9-remmers

Meer informatie over de PCSK9-remmers bij cardiovasculair risicomanagement.

Langwerkende bèta-agonisten (LABA)

Meer informatie over de langwerkende bèta-agonisten bij astma en COPD.

Langwerkende anticholinergica (LAMA)

Meer informatie over de langwerkende anticholinergica bij astma en COPD.

Combinatiepreparaten LABA/LAMA

Meer informatie over de langwerkende bèta-agonisten met langwerkende anticholinergica bij astma en COPD.

Combinatiepreparaten LABA/ICS

Meer informatie over de langwerkende bèta-agonisten met inhalatiecorticosteroïden bij astma en COPD.

DPP-4-remmers

Meer informatie over de DPP-4-remmers bij diabetes mellitus type 2.

GLP-1-agonisten

Meer informatie over GLP-1-ago-nisten bij diabetes mellitus type 2.

SGLT-2-remmers

Meer informatie over SGLT-2-remmers bij diabetes mellitus type 2.

Direct werkende orale anticoagulantia (DOAC)

Meer informatie over de direct werkende orale anticoagulantia (DOAC's) bij trombo-embolieën.

Combinatiepreparaten bij hypertensie

Meer informatie over combinatiepreparaten van antihypertensiva.

Overig nieuw geregistreerd

Meer informatie over overige nieuwe middelen die sinds januari 2015 geregistreerd zijn.