Nieuws

Edoxaban voor behandeling veneuze trombo-embolie bij kanker

Edoxaban is non-inferieur aan dalteparine voor de behandeling van veneuze trombo-embolie bij patiënten met kanker.

Aantal gebruikers NPH-insuline en langwerkend insuline

Het aantal gebruikers van langwerkend insuline stijgt, in tegenstelling tot het aantal gebruikers van NPH-insuline.

Geen verhoogd risico amputaties bij empagliflozine

SGLT-2-remmer empagliflozine is niet geassocieerd met een verhoogd risico op amputaties van onderste ledematen.

Meer nieuwsberichten