Nieuws - DPP-4-remmers

Saxagliptine en acarbose even werkzaam

Saxagliptine verlaagt het HbA1c in gelijke mate als acarbose bij Chinezen met diabetes mellitus type 2.

Verhoogd risico galstenen bij GLP-1-agonisten

GLP-1-agonisten verhogen de kans op galstenen, maar niet op pancreatitis en pancreas-carcinoom.

Meer nieuwsberichten