Nieuws - Direct werkende orale anticoagulantia (DOAC)

Edoxaban voor behandeling veneuze trombo-embolie bij kanker

Edoxaban is non-inferieur aan dalteparine voor de behandeling van veneuze trombo-embolie bij patiënten met kanker.

Geen verschil in veiligheid DOAC’s en warfarine

DOAC's zijn bij volwassenen met een veneuze trombo-embolie niet geassocieerd met een verhoogd risico op bloedingen of sterfte in vergelijking met warfarine.

Meer nieuwsberichten